VÅR HISTORIA

Bemakon Group bildades 1999 och är ett service-, konsult- och rådgivningsföretag som tillför värde till våra uppdragsgivares verksamheter genom analys, kartläggning och rådgivning inför affärer, förhandlingar, produktionsprocesser och i den dagliga driften.

Vi har utfört uppdrag inom kvalitetssäkring för verkstadsindustrin, krishantering och riskanalys inom fastighetsförvaltning, dokumentation och kartläggning inför utbyggnaden av de svenska 4G-näten, utredningar av både intern och extern brottslighet, hundratals delgivningar och flera förebyggande personsäkerhetsrådgivningar samt incidenthantering vid skarpa lägen och kriser.

Med lång erfarenhet och bra track record har vi skapat en stark och dynamisk kärngrupp som jobbar effektivt och resultatinriktat med långsiktighet och affärsmannaskap i fokus.

Våra kompetensområden är breda och vi tar oss an alla våra uppdrag med strikt sekretess, ödmjukhet och gott självförtroende.

VAD VI GÖR

Ofta upplever företag, privatpersoner eller organisationer osäkerhet och risk. Det kan vara när man gör affärer med nya företag, människor, organisationer, med nya samarbetspartners, i nya regioner eller vid förvärv eller försäljning av verksamheter. Bemakon skapar beslutsunderlag och tillgång till rätt information för att på så vis tillföra värde och stabilitet för framgångrika affärer och processer.

Med våra förebyggande tjänster inom riskhantering, analys, rekrytering, kontinuitetsplanering och även incidenthantering skapar vi en tryggare vardag för både företag och personer.

Vi skräddarsyr strategier för riskhantering som består av analyser och bedömningar, utredningar, trygghets- och säkerhetslösningar samt krishantering och kontinuitetsplanering.

Vårt internationella nätverk bistår företag, organisationer och privatpersoner över hela världen med beslutsstöd, operativ expertis och research.

Våra tjänster används även när det finns goda skäl att misstänka brott, pågående oegentligheter, sabotage, hot eller annat som stör och hindrar driften eller lönsamheten. Ofta är situationen i ett känsligt läge. Hoten kan vara både externa och interna. Vi har även erfarenhet av både brottsmål och arbetsrättsliga ärenden och vi kan göra en trygg och stabil insats när det är viktigt att ingenting går snett.

Vi är den självklara partnern i förebyggande säkerhetsarbete samt kris- och incidenthantering med vår internationella närvaro och breda erfarenhet.

vårt team

Vi är konsulter med erfarenheter inom riskanalys, ledarskap, personskydd, utredning, rekrytering, arbetsledning, ekonomisk rådgivning, organisations - och affärsutveckling samt kontinuitetsplanering och krishantering. Därför är vi ett självklart val när våra kunder söker en trygg partner i affärsstöd och strategi.

Vi kommer bland annat från internationella banker, finansinstitut och rekryteringsföretag. Vi har även analytiker från flera svenska brottsbekämpande myndigheter, underrättelseorganisationer och internationella organ med inriktning på säkerhetspolitik, strategi och organiserad brottslighet.

I vår grupp har vi även legitimerade psykologer med inriktning på rättspsykologi, hot- och riskbedömningar med erfarenhet av gärningsmannaprofilering vid svenska polisen, brottsutredande myndigheter, privata företag och andra säkerhetsorganisationer.

Våra operatörer kommer från underrättelseverksamheter, brottsutredande och brottsförebyggande organ, marknads- och säljorganisationer, personskyddsgrupper och även journalistkåren.

Vi har erfarenheter från Västeuropa, Baltikum, Afrika, Mellanöstern samt Asien och inför varje uppdrag handplockas operatörerna med bäst lämplighet och erfarenhet.