Bakgrundskontroll

Det är inte helt ovanligt att den "perfekta nyanställde" ruvar på en hemlighet som aldrig syntes vid intervjuer och i CV. Ibland kan du även gå miste om en oslipad diamant som i rätt miljö kan utföra stordåd.

Rekrytering

På Bemakon har vi verktygen och möjligheterna att vända på lite fler stenar, både när det gäller fysiska och juridiska personer. Du kanske har kommit en bit in i din rekryteringsprocess, men vill vara säker på att din magkänsla är rätt.

Då är våra bakgrundskontroller och djupare undersökningar ett viktigt instrument för att undvika negativa överraskningar när det är för sent. Speciellt viktigt att gå på djupet är det då du rekryterar till nyckelpositioner i din verksamhet.

Due Diligence

En Due Diligence är till stor del fokuserad på att skapa en riktig bild av företaget ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. En stor del av ett företags framgång bygger på hur ledningen fungerar.

Vi hjälper er att kontrollera ledningens personliga, affärsmässiga och bolagsmässiga historik och på så vis skapar vi värde och korrekta belsutsunderlag i affärsrelationer , förvärvsprocesser eller andra strategiskt viktiga sammanhang.