Brandskyddsutbildning

Kursen är såväl praktisk som teoretiskt och förläggs på företaget för att få bästa förståelse för de egna förutsättningarna på arbetsplatsen. Vi utför givetvis en genomgång av företagets lokaler och utrymmen vid utbildningstillfället.

Vi utbildar i lag om skydd mot olyckor som innebär att fastighetsägaren har skyldighet at erbjuda ett fullgott brandskydd, och att fastighetsinnehavaren/nyttjaren har skyldighet att tillhandahålla en utbildad personal.

 • Brandorsaker
 • Brandförloppet
 • Brandspridning
 • Skadebegränsande åtgärder
 • Insatstider
 • Brandcellsindelning
 • Förebyggande brandskydd
 • Checklistor
 • Utrymning ur rökfylld miljö
 • Mänskligt beteende
 • Teori och praktik - handbrandsläckare

Kontakta oss

Formuläret är skickat! Vi hör av oss snart.
Namn*
E-post*
Telefon
Meddelande*

  Skicka  

* obligatoriska fält