tjänster

Bakgrundskontroll & rekrytering

Vågar du anställa utan att ha gjort en noggrann kontroll av blivande personal? Vi vågar leta djupare för att göra dig säker på att du väljer rätt kandidat.

Cybersäkerhet

Våra tjänster inom cybersäkerhet innefattar allt som krävs för att den digitala informationen ska vara tillgänglig och fungera.

Informationssäkerhet

Ser du helheten i din verksamhets informationssäkerhet? I vårt helhetstänk ryms alla delar som ger dig överblick och trygghet.

Kris & incidenthantering

Hur tar du ditt företag igenom en kris? Vi hjälper dig att hantera kris eller incident och ser till minimera produktionsbortfallet.

Personsäkerhet

En hot- eller krissituation kan uppstå snabbt men med ett personsäkerhetsprogram hos oss tar vi kontroll över situationen och hanterar omedelbart alla incidenter eller potentiella hot.

Resesäkerhet

Är du uppdaterad runt hotbilder i länder dit du eller ni åker i tjänsten? I vårt erbjudande finns omvärldsbevakning, analys och nulägesbeskrivning.

Strategiskt säkerhetsskydd

Med säkerhetsskydd avses skydd mot brott som kan hota Sveriges säkerhet, skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet, samt skydd mot terrorism.

Säkerhetskonsultation & analys

Behöver du se över eller uppdatera företagets säkerhetsarbete? Våra konsulter gör analysen och ger dig rätt rutiner och ramverk.

Underrättelse

Att vara välinformerad handlar om att ligga steget före, att se sanningen före alla andra och att kunna ta välgrundade beslut.

Utredning

Behöver du gå djupare i snåriga och komplicerade utredningar? Vi har kunskapen som ger utredningarna extra djup.