Cybersäkerhet

Våra tjänster inom cybersäkerhet, som är en del av informationssäkerhet, stödjer och vägleder i kundens arbete att skydda digitala tillgångar som innefattar både information samt den hårdvara som krävs för att den digitala informationen ska vara tillgänglig och fungera.

Informationssäkerhet betyder att:

 • informationen alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet)
 • vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet)
 • endast behöriga personer får ta del av den (konfidentialitet) tex säkerhetsskydd

Exempel på vad hur våra tjänster skyddar och hanterar information är;

 • Starka lösenord för användarkonton på datorer och mobila enheter
 • Aktiverad kryptering av lagringsutrymme på datorer och mobila enheter
 • Säkerhetskopiering av viktig information
 • Programvara för skydd mot skadlig kod på datorer och mobila enheter
 • Beslut om, och i vilken omfattning, privat utrustning får användas i organisationen
 • Nätverksenheter med brandväggsfunktionalitet som är installerade mellan företagets interna och externa nätverk
 • Krypterade trådlösa nätverk som skyddas av ett säkert protokoll och starkt lösenord eller certifikat
 • Juridiskt bindande avtal mellan er och aktuell leverantör när man använder externa IT-tjänster och molntjänster. I vissa fall säkerhetsskyddsavtal.
 • Byte av lösenord vid misstanke om röjande men också kontinuerligt tvingande byten för all personal
 • Utbildning i informationssäkerhet med tillhörande kunskapstest och repetitioner

Kontakta oss

Formuläret är skickat! Vi hör av oss snart.
Namn*
E-post*
Telefon
Meddelande*

  Skicka  

* obligatoriska fält