Konflikthantering & personlig säkerhet

Vår utbildning i kommunikation och konflikthantering skapar en bättre självinsikt och kunskaper om hur vi fungerar i stressade och farliga situationer. Vi bygger även och förståelse respekt för människans olikheter ur flera olika perspektiv.

När utbildningen är klar skall deltagarna med självförtroende och ödmjukhet kunna hantera både stressade, arga, sjuka och farliga personer. Till sin hjälp har de fått en rad verktyg och hjälpmedel som är nyttiga både privat och i arbetslivet.

  • Vad är kommunikation och hur påverkar vi varandra i vardagen
  • Människan och vår bakgrund
  • Kommunikation och vetenskapliga studier
  • Konflikthantering, hjärnan och beteendemönster under stress
  • Aggressivitet och reaktionsmönster
  • Hot, våld och personlig säkerhet
  • Vad är ett hot
  • Juridik - skyldigheter och rättigheter
  • Självskydd och trygga vardagsrutiner

Kontakta oss

Formuläret är skickat! Vi hör av oss snart.
Namn*
E-post*
Telefon
Meddelande*

  Skicka  

* obligatoriska fält