Strategiskt säkerhetsskydd

Rikets säkerhet avser säkerheten för det nationella oberoendet och det demokratiska statsskicket och omfattar all verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet eller skydd mot terrorism. Sveriges säkerhet handlar både om yttre och inre säkerhet. Den inre säkerheten omfattas av alla antagonistiska hot som i förlängningen kan störa samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets funktionalitet på nationell nivå.

Säkerhetsskydd gäller för myndigheter, bolag och andra verksamheter som berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen. Med säkerhetsskydd avses skydd mot brott som kan hota Sveriges säkerhet, skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet, samt skydd mot terrorism. Vi erbjuder rådgivning och konsulttjänster inom hela området.

För att skapa ett väl anpassat säkerhetsskydd krävs en säkerhetsanalys som definierar de skyddsvärda områdena i verksamheten och analyserar hotbilden. Den dimensionerande hotbeskrivningen som också skall framställas handlar om att bedöma en tänkt angripares avsikt och förmåga att exempelvis genomföra ett terrorattentat, sabotage eller annat angrepp. Därefter bedöms behoven av tillträdesbegränsning, informationssäkerhet samt säkerhetsprövning av personal som skall ha en säkerhetsklassad befattning. Fortlöpande utbildning av personalen och kontroll av den egna verksamheten är förutsättningar för framgångsrikt säkerhetsskyddsarbete.

Vi stödjer i framtagande av process, definierande av system, identifiering av det skyddsvärda, konsekvensanalys och att upprätta den dimensionerade hotbeskrivningen. Sårbarhetsanalys och planering av eventuella säkerhetsskyddsåtgärder skapar sedan grunden för ett starkt säkerhetsskydd.

Kontakta oss

Formuläret är skickat! Vi hör av oss snart.
Namn*
E-post*
Telefon
Meddelande*

  Skicka  

* obligatoriska fält