Underättelse

Det innebär också att du i ett tidigt skede kan identifiera hot och risker, och ges både tid och möjlighet att eliminera eller minimera något som annars skulle kunna bli skadligt för din verksamhet. Vid exempelvis nyanställningar, uppköp, fusioner eller försäljning är korrekt, relevant och verifierad information en framgångsfaktor.

Bemakon har stor kunskap och vana vid att ta in, bearbeta och analysera relevant och korrekt information. Vi omvärldsbevakar i allmänhet och övervakar trender i specifika branscher i synnerhet och kan på så sätt ge våra kunder beslutsunderlag inför viktiga steg i sina verksamheter.

Ur vårt omfattande underrättelsenätverk kan vi söka och inhämta färsk information om ägarskap och koncernförhållanden i över 200 miljoner företag över hela världen. Vi arbetar även med att identifiera information som krävs enligt det tredje direktivet (Europeiska Unionen). Uppgifter från sanktionslistor och tillsynsmyndigheter, där bland annat CIA, andra brottförebyggande myndigheter och underrättelseorganisationer finns, är en viktig informationskälla.

Tack vare vårt informationsrika nätverk kan vi även skapa rapporter med globala koncernstrukturer, information om management och finansdata, sanktionslistor samt information från tillsyningsmyndigheter över hela världen.

Med hjälp av djuplodande intervjuer, fysisk källdrivning och operativa arbetsmetoder för att verifiera eller komplettera uppgifter kan vi leverera beslutsunderlag och information som kan vara avgörande i utredningar, strategiska beslut eller risk- och säkerhetsanalyser.