Utredning

Att utreda ekonomiskt, juridiskt eller internt kräver tid och noggrannhet. Ofta räcker inte tiden till och då blir utredningen också högst summarisk.

Under åren har vi stöttat många företag vid omfattande utredningar som utmynnat i viktig information inför ett beslut eller en förhandling. Vi har även utrett externa/interna oegentligheter och skapat underlag för brottsutredningar samt interna lojalitetsproblem.

Givetvis har vi genomfört uppdragen och utredningarna under största sekretess. Tack vare vår neutrala, objektiva helhetssyn har resultaten blivit konkreta och våra fakta har hjälpt våra kunder att agera med företagets bästa för ögonen.

Kontakta oss

Formuläret är skickat! Vi hör av oss snart.
Namn*
E-post*
Telefon
Meddelande*

  Skicka  

* obligatoriska fält