Säkerhetsskydd

För att vara behörig att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter skall man ha bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt och ha behov av uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete, eller på annat sätt delta i den säkerhetskänsliga verksamheten. Utöver det skall man ha tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd vilket innebär att all säkerhetsklassad personal bör vara utbildad.

Från den 1 april 2019 träder den nya säkerhetsskyddslagen och förordningen i kraft och det innebär att den ändras så att fler verksamheter omfattas, och ”Rikets säkerhet” istället blir ”Sveriges säkerhet”.

I vår utbildning ger vi kunskaper och förutsättning för kursdeltagarna att jobba med säkerhetsskydd i den egna organisationen. Kursen genomförs delvis i seminarieform med tillhörande workshops och innehåller följande moment;

  • Säkerhetsplanering
  • Säkerhetsskydd – lagar och regelverk
  • Rekrytering av lämplig personal inför säkerhetsklassning
  • Säkerhetsprövning - referenstagning, prövningssamtal, registerkontroll och beslut
  • Informationssäkerhet
  • Tillträdesbegränsning
  • Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Kontakta oss

Formuläret är skickat! Vi hör av oss snart.
Namn*
E-post*
Telefon
Meddelande*

  Skicka  

* obligatoriska fält