Utbildning

  • Hur undviker och hanterar vi konflikter samtidigt som vi uppfattas som serviceinriktade och hjälpsamma?
  • Är konflikthantering samma sak som kommunikation och hur påverkas vi av vår omgivning?
  • Kan vi med enkla medel och verktyg öka personalens välmående på arbetsplatsen?
  • Hur fort blir en lägenhet övertänd vid brand och när kommer brandkåren?
  • Kan vi öka lönsamheten genom att jobba aktivt med säkerhet, trygghet och service?
  • Kan du rädda ett liv och vet du hur man gör? Måste man vara exptert eller räcker det med att man vågar försöka?
  • Kan man minska svinn och risken för stölder med bra service och kundvård?
  • Ökar säkerheten i takt med ordning och reda på arbetsplatsen?
  • Hur vänder man ett klagomål till ett positivt önskemål?
  • Vad ska du tänka på i din vardag och vad är en "trygg vardagsrutin"?